?

Log in

No account? Create an account

Previous 10

Dec. 7th, 2006

Arian, na, does dim angen da fi diolch yn fawr

Jyst cwpl o wythnosau i fynd cyn Nadolig, a cwpl o anrhegion:

. Y datganiad gan Gordon Brown o godiad yn y pris petrol. Nadolig Llawen i chi hefyd!
. Gwasanaeth o fy boiler oedd i fod i gostio £30 yn troi i mewn y newyddion bod y boiler mewn cwestiwn yw death trap. Felly, heddiw, dyn ni'n mynd i gael boiler newydd. Ond, diolch i'r rheolau ar arbed egni (ie - diolch i'r llywodraeth unwaith eto), dyw hi ddim jyst mater o boiler newydd, ond o ffitio condensing boiler (neu yn ein cais ni, combi boiler), sydd yn mynd i olygu lot o waith o gwmpas y ty, a lot mwy o arian hefyd. Ond, alla i ddim yn gwyno rili - yn well i wybod a brynu boiler newydd na i fyw gyda boiler sydd yn pwmpio mas Carbon Monoxide i mewn ein ty ni.

I topio'r wythnos, fy Nan yw yn yr ysbyty gyda rhyw fath o heintiad difrifol. 88 yw hi...

Felly, Nadolig Llawen pawb! ;-)

Nov. 29th, 2006

Dydd Gwyl Dewi

Bob blywyddyn dyn ni'n clywed am yr ymgyrch i gael gwyl cyhoeddus newydd am Dydd Dewi Sant, felly o ddiddordeb oedd hi i weld y stori islaw, am ymgais newydd i gael gwyl cyhoeddus am St Andrew.

http://news.bbc.co.uk/1/hi/scotland/6193670.stm

Mae hi'n edrych tebygol y fydd na ddim gwyl swyddogol i nodi'r dydd, ond yn hytrach gwyl gwirfoddol. Synnwyr cyffredin yw hyn, gan bod lot o gwmniau (yn arbennig canolfannau galwad) yn gwneud eu busnes gyda chwmniau yn rhannau eraill o'r gwlad.

Tybed os dyn ni'n tebygol o weld yr un fath o ymgyrch yng Nghymru cyn bo hir? Rhaid dweud, alla i ddim yn weld lot o gwmniau yn mynd am gwyl o'r fath, ond cawn ni'n weld.

Nov. 15th, 2006

Agwedd Gwarthus Novartis

Yn ol Oxfam, mae'r cwmni cyffuriau Novartis yn herio Indian Patent Law yn y llysoedd, i warchod ei hawl i werthu moddion yn India. Y nod yw i atal cwmniau yn India rhag cynhyrchu cyffuriau generic rhatach, sydd o gymorth mawr wrth gwrs i bobl yng ngwledydd tlawd fel India. Agwedd gwarthus yw hyn gan Novartis - enghraifft arall o rhoi elwau o flaen hawliau dynol, sef yr ymgais gan y llwodwraeth India i warchod yr iechyd o'r pobol y gwlad, heb talu y costiau uwch iawn o gwmniau fel Novartis.

Felly, danfon e-bost at Novartis, neu sgwennu llythyr, neu lobio'r cwmni...

http://www.maketradefair.com/en/index.php?file=emailnovartis.htm&ito=1848&itc=0

Nov. 14th, 2006

Caerdydd yw’r lle i Kyffin?

Yn y rhifyn diweddar o Golwg, mae Chris Dafis yn dadl bod y lle i gael oriel genedlaethol o waith Kyffin Williams yw Caerdydd yn hytrach na Ynys Môn. Mae e'n dadl bod, am rhesymau i neud â hybu'r prifddinas, a'r ansawdd y adeiladau ar gael, dylai'r gwaith yn mynd i Gaerdydd.

Yn fy marn i, hynny yw yn union y problem - tra dyn ni'n cario ymlaen i symud popeth i Gaerdydd (ac, yn erbyn ei dadlau fe, dwi ddim yn siwr bod ni isio hybu Caerdydd cymaint y dyddiau ma, gyda'r Bae a'r Cynulliad a Torchwood, ayyb), dyn ni ddim yn mynd i gael adeiladau digon dda amdano fe unrhywle arall. Catch 22, yw hi?

Ond, am enghraifft dda o sut mae hi'n posib am rhywbeth o'r fath i hybu ardal - jyst mynd i Laugharne i weld ma mor dda maen nhw'n gwneud.

Nov. 9th, 2006

Dwi di ennill y loteri...

Dwi di ennill y loteri yr wythnos hon. Dim ond £20 - dwi ddim yn debygol o rhoi gorau i'r swydd eto - ond mae'n amlwg y bydd rhaid i fi cael yr arian am y morgais, os mae'r newyddion heddiw yn cywir:

http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/6129780.stm

Fydd hi ddim yn lot o arian ychwanegol, ond beth dwi ddim yn ddeall yw'r resymau. Y bwriad yw i ddal inflation dan rheolaeth. Digon teg. Ond, yn ol y newyddion, yr achos yn ol y codiad yn inflation yw 'utility bills and university fees'. Ydy'r bwriad wedyn i daro ni felly does dim digon o arian 'da ni i dalu am unrhywbeth ond y biliau? Siwr o helpu'r economi yw hynny... Os biliau nwy, trydan, ayyb yw'r rheswm yn ol y codiad yn inflation, byddwn i'n meddwl bod yr ymateb yw am y llywodraeth i edrych i mewn y problemau yn y marchnad hon. I fi, mae hi'n edrych fel y ffocws o'r Banc Lloegr yw rhy gul - maen nhw'n ceisio taclo inflation, heb y pwer i edrych ac i ddelio â'r holl problem.

Felly, dwi ddim yn siwr bod y banc yn mynd i gael lot o llwyddiant gyda'u nod, sef i ddal inflation dan rheolaeth, heb achosi lot o ddamwain i'r economi yn cyffredin, gan bod hi ddim yr economi sy'n achosi y codiad yn inflation, ond yn hytrach (am y rhan fwyaf) problemau gyda'r marchnad nwy a trydan. Amser am y llwodraeth i edrych unwaith eto i mewn eu cyfrifoldebau, yn hytrach na ceisio offload eu ar y banc?

Nov. 2nd, 2006

Plane Crazy

Fel arfer dwi ddim yn bostio yma yn y Saesneg, ond dyma'r testun o llythyr dwi wedi danfon at yr Independent, yn ymateb i'r stori "Plane Crazy" ar ei tudalen flaen 2 Tachwedd.

http://news.independent.co.uk/uk/transport/article1948215.ece

Sir: Your article Plane Crazy of 2nd November cheerfully criticises the plans for airport expansion around the country, citing the need to reduce carbon emissions, while brushing under the carpet the reasons for many of those airport expansions.

Regional airports around the UK are being encouraged to expand to give a boost to economies that continue to lag badly behind that of the South East. Is it a case yet again that the rest of the country is expected to suffer because of the excesses of London and the rest of the South East? We already have to put up with interest rate policy and taxation based on the economy of one tiny part of the UK (the current situation in the housing market being one particular, insane example). Are we now not allowed to develop our local economies because too much traffic is passing through Heathrow and Gatwick?

Perhaps, rather than simply criticising the planned airport expansions, a fair and equitable solution could be suggested. Cut down on the traffic through Heathrow and Gatwick, and re-distribute to the regional airports that are about to be expanded. That would have the doubly whammy of maintaining our current carbon emissions (and also allow for the possibility of reducing them), while boosting the economy in some of the less affluent parts of the UK. Which also offers the possibility of reducing the need for the million new homes in the South East we keep hearing about, and the added environmental strain that entails.

Oct. 31st, 2006

"Irac: Galw am ymchwiliad" - digon, plis

...yn ol y BBC heddiw:

http://news.bbc.co.uk/welsh/hi/newsid_6090000/newsid_6099600/6099676.stm

OK, camgymeriad mawr oedd y rhyfel yn Irac. OK, dweudodd y llywodraethau ym Mhrydain a America celwyddau i geisio perswadio ni i gefnogi'r rhyfel. A, dyn ni wedi troi'r gwlad i mewn llanast llawr, a mae hi'n edrych tebygol y bydd rhaid i ni tynnu mas heb datrys y problem, jyst gan all neb weld unrhyw ffordd mas o'r gwlad.

Ond...

Dyn ni wedi cael dau ymchwiliad eisoes.

Mae pawb erbyn hyn wedi penderfynu beth maen nhw'n meddwl am y rhyfel (a mae hi'n amlwg bod y mwyafrif y gwlad yn erbyn y rhyfel).

Mae hi'n amlwg, hyd yn oed, bod Bush a Blair yn meddwl bod y rhyfel yn syniad ddrwg.

Felly pam wastraffu mwy o'n arian ni ar ymchwiliad arall? Mae hi'n tebygol o gostio miliynau o bunnoedd i ddal ymchwiliad o'r fath, sydd yn tebygol (os mae hi'n mynd yr un ffordd fel yr ymchwiliadau dyn ni wedi cael hyd yn hyn) o neud neb yn hapus - gan fydd hi ddim yn mynd digon bell am y pobol sy'n galw am yr ymchwiliad, fel wedi digwydd hyd yn hyn.

Mater yw hyn o point scoring gan y gwleidyddion, a dim byd arall. Dyw ymchwiliad o'r fath ddim yn mynd i helpu'r pobol Irac, neu ein milwyr yn Irac, neu pawb sydd wedi marw dros celwydd mawr. A, cynical in the extreme yw hi am y ceidwadwyr i ymladd ar y llywodraeth ar y mater hon gan bod cefnogodd y plaid hwn y rhyfel o'r dechrau.

Llanast llawr yw'r rhyfel - llanast y ddylai hi erioed digwydd. Ond mater o hanes yw hi bellach. Mae'n amlwg bod pob plaid wedi dysgu gwersi o'r llanast. Mae Gordon Brown wedi dweud: "Now that there has been a vote on these issues so clearly and in such controversial circumstances, I think it is unlikely that except in the most exceptional circumstances a government would choose not to have a vote in Parliament. I think Tony Blair would join me in saying that, having put this decision to Parliament, people would expect these kinds of decisions to go before Parliament." Syniad sydd wedi ennill y cefnogaeth o David Cameron yn ymysg eraill ar draws pob plaid yn y ty'r cyffredin. A siwr ydw i y bydd na newidiadau mawr arall yn y ffordd mae gwleidyddion yn agosau unrhyw sefyllfa o'r fath yn y dyfodol. Sut bydd unrhyw ymchwiliad yn ychwanegu i'r proses?

Dyn ni isho bellach meddwl yn galed dros y dyfodol (sef, sut i ddatrys y problem sydd Irac), a nid dwelio ar hanes. Dyw hynny ddim yn mynd i helpu unrhywun, oni bai am y gyrfeydd o gwpl o gwleidyddion Plaid Cymru a'r SNP.

Oct. 30th, 2006

Dy hoff Rhaglenni BBC2W

Yn Golwg yr wythnos hon, sylwais i'r stori "Gwylwyr y ffin 'am golli sianeli Cymreig'". Mae'n posibl, mae'n amlwg, yn y byd digidol newydd y bydd hi'n anodd iawn am rhai ardaloedd yng Nghymru i dderbyn y sianeli Cymreig.

I dyfynnu o'r erthygl: "ac na fydd pobol ar y ffin yn gallu edrych ar eu hoff raglenni ar S4C neu BBC2W, neu'r newyddion rhanbarthol..."

OK, galla i weld y byddai hi'n poen mawr i golli y newyddion rhanbarthol (ydw - dwi'n hoff iawn o Wales Today nawr a te). A galla i weld hefyd bod na rhai pobl sy'n joio'r rhaglenni S4C (dwi'n dilyn Pobol Y Cwm, a Dudley, rhaid cyfaddef). Ond "hoff rhaglenni ar BBC2W"? Na, surely not...

Oct. 27th, 2006

Tesco A London Pride, Eto

Newydd sylwi yn Nhesco heddiw camgymeriad bach ar eu prisiau unwaith eto. Sef, £1.23 (reduced) am un botel o London Pride, neu £4.98 am 4-pack. Mae'n amlwg bod rhywun yn Nhescos ddim yn rhy dda gyda'r hen arithmetic. Mae hi'n dim ond mis neu dau ers roedd hi'n rhatach i brynu bar cyffredin o siocled na'r 'Value Siocled'.

OK, mae hi'n dydd Gwener a does dim yn well da' fi i meddwl am oni bai cwrw a siocled...

Oct. 26th, 2006

Ymgyrch Newydd Gan Oxfam - Pam?

Dwi di cael e-bost newydd oddi wrth Oxfam, un arall o'i ymgyrchoedd i rhoi pwys ar gwmniau / gwladydd i neud masnach teg. Unwaith eto, mae Oxfam yn cofyn wrthoch chi i ddanfon e-bost / fax at y cwmni ar bai (Starbucks yw hi, heddiw), i rhoi pwys arnyn nhw ar y pwnc masnach teg. Ond, fydd hi wneud unrhyw gwahaniaeth? Dwi'n siwr bod y cwmniau mewn cwestiwn jyst dileu'r e-byst sy'n cyrraedd, byddwn i'n meddwl gyda rhyw fath o spam filter. A dwi'n siwr bod Oxfam credu hyn hefyd. Felly, pam yr ymgyrch? I neud y newyddion? I rhoi i'u cefnogwyr rhywbeth i neud, felly maen nhw'n teimlo rhan o'r ymgyrch?

Neu, ydw i braidd rhy cynical?

Beth bynnag, os dych chi am i gymryd rhan:

http://updates.oxfam.org.uk/apps/display.aspx?t=f64-b0-b0-c51-2b636b

Previous 10